Овај блог ће бити дневник мог рада у школи, моје сарадње са ученицима и са колегама из моје школе, али и економских школа из целе Србије. Циљ је унапређење наставе, кроз сталну доступност наставних материјала, тестова задатака, припрема, учешће ученика у њиховој изради, у креирању часова и ваннаставних активности.