Изучавају новчане токове и новчане односе на нивоу привреде.