Скуп правила, прописа, мера и инструмената којима се регулише количина новца у оптицају.