Општепризнато средство размене које се користи за плаћање добара и услуга.