Пословна логика базирана на смањењу фиксних трошкова по јединици производа, повећању продуктивности, нижим ценама. Карактеристична за сполјнотрговинску размену.