Услужни послови, банка наплаћује провизију ,јер за своје комисионе (нпр. депо послови) и поредничке (платни промет) послове.