Archive for септембар 28, 2013


KREATIVNA ČAROLIJA

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ УЧИТЕЉА

http://www.worldteachersday.org  Фото-албум порука српским наставницима

Носиоци образовања у Србији су збуњени, затрпани административним захтевима, све им је теже да ваљано раде свој посао јер им пажњу одвлаче формалности одузимајући драгоцено време намењено ђацима. Поводом Светског дана учитеља, желимо да скренемо пажњу јавности нашом акцијом и допринесемо да се глас наставника чује и ван учионица.Фотографишите се поред неког културног, историјског или било којег значајног објекта у вашем селу, граду, регији, држави, на вашем континенту, било где у свету, помоћу било ког уређаја … креативност је дозвољена, нема ограничења. Напишите наставницима поруку којом подржавате опоравак образовног система Србије

УНЕСКО је 1994. прогласио 5. октобар за светски дан учитеља у спомен на велики корак направљен за наставнике када су 1966. на специјалној конфернецији усвојене препоруке о статусу учитеља. Овај дан посвећен је учитељима у свим нивоима образовања – основном, средњем, високом!

sajt

Овај дан посвећен је…

View original post 405 more words

Ликвидност на дужи рок.

Сагледава способност предузећа да креира готовину, а што је основна претпоставка ликвидности предузећа.

Вишак дугорочних извора који се након потпуног финансирања сталне имовине, може користити за финансирање обртне имовине, и то пре свега трајних обртних средстава тј. залиха.

Правила за покриће ризика, баве се структуром пасиве биланса стања, настојећи да утврде најповољнији однос сопствених и туђих извора, јер тај однос директно утиче на рентабилност и ликвидност предузећа, односно на сигурнос или задуженост предузећа.

Захтев да се дугорочно ангажована средства предузећа финансирају из дугорочних извора, а да се краткорочно ангажована средства предузећа финансирају из краткорочних извора.

Захтев да банке дугорочно мобилисана средства пласирају дугорочно, а да краткорочно мобилисана средства пласирају краткорочно.

Упоређују делове имовине (актива биланса стања) са капиталом  (извори средстава у пасиви биланса стања).

Финансијски показатељи који се добијају стављањем у однос вредности позиција из биланса стања и биланса успеха, а затим се упоређују са вредношћу истих показатеља у низу претходних периода, са показатељима других предузећа у грани, са вредношћу планираних показатеља.