Вишак дугорочних извора који се након потпуног финансирања сталне имовине, може користити за финансирање обртне имовине, и то пре свега трајних обртних средстава тј. залиха.