Archive for септембар 29, 2013


Берзанско пословање -занимљива тема

BERZA III1 7Ауторски тим

BERZA III1 1Аудиторијум

BERZA III1 5Најбољи тим – савршено одрађен задатак

BERZA III1 4Нова тема – дилерско-брокерске куће

BERZA III1 6Одлична презентација

 

МАПА УМА

МАПА УМА

МАПА УМА

МАПА УМА

MapaumaAnđelićZoricaМАПА УМА

Стручна контрола која прати, испитује,оцењује, коригује све послове које обавља финансијска функција у предузећу.

Систем управљања залихама, преводи се као „тачно на време“, а значи да испорука материјала стиже тачно на време, тако да и нема залиха материјала.

Период у току којег купци могу искористити снижење цене, тј. каса-сконто.

Попуст који продавац нуди купцу, уколико изврши плаћање у краћем, односно дисконтном периоду.

Време (број дана) током којег продавац кредитира купца.