Сва плаћања између субјеката различитих земаља, која се врше конвертибилном валутом.