Blog jednog nastavnika građevinca

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI („Sl. glasnik RS“, br. 33/99 i 108/2003)

  • Ocena uspeha učenika je jednostavna i izvodi se iz podataka dobijenih: usmenim i pismenim proveravanjem, posmatranjem učenikovog izvršavanja praktičnih zadataka, psihomotornih veština i na osnovu urađenog učeničkog praktičnog rada. (Član 15)
  • Nastavnik ocenjuje učenika usmeno u toku obrazovno-vaspitnog rada najmanje jednom u toku tromesečja, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta. (Član 17).  Ovaj član Pravilnika ne važi jer je u suprotnosti sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Član 107) koji kaže da se učenik ocenjuje najmanje tri puta u toku polugodišta za srednje obrazovanje.
  • Periodične ocene koje učenik dobije tokom školske godine primenom različitih tehnika prikupljanja podataka za ocenjivanje su RAVNOPRAVNE. (Član 17)
  • U okolnostima kad dva ili više nastavnika predlažu jedinstvenu ocenu:

          – ne može se predložiti pozitivna ocena ukoliko je ocena jednog dela programa predmeta…

View original post 128 more words