Професор сам економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Параћину. Радим у овој школи од 01.09.1992.године. Предајем Монетарну економију и банкарство и Финансијско пословање.

Била сам ђак ове школе, а Економски факултет (смер Маркетинг) завршила сам у Крагујевцу. Државни испит положила сам у току 1993. године.

У раду користим енглески и руски језик.

Познајем рад у Word-у, Power Point-у i Excel-у.