ЧЕК – ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1. Платио/ла си данас, за утрошену електричну енергију за месец март 2014.године, Електродистрибуцији Параћин =4.500 rsd. Попуни чек.

moj cek 2. Купио/ла си патике у Трговинској радњи „СПОРТ“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

3. Купио/ла си спортску торбу у Трговинској радњи „PRIMA SPORT“ из Београда, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

 4. Уплатио/ла си викенд-излет, туристичкој агенцији „ДУГА“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.135 rsd. Попуни чек.

 moj cek