Научила сам на семинару Е-алати да направим видео – књигу.

Ово ми је први покушај, можда мало изгледа сиромашно,

али то је само почетак.

https://www.joomag.com/magazine/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2-%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%90-%D0%97%D0%90-%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%A3/0131808001429716183