Одлична презентација, види се да су ученици матуранти,

познају материју, и технику израде

kriпрезентације.

obveznice Radojković i Savić