Ово је само део домаћег задатка ученика четвртог разреда (Финансијски администратор).

Неки од њих се очигледно одлично сналазе.đj đj1 magdalena IV2 NEVENA1 IV2 NEVENA2 IV2 statistika 1 statistika 2 statistika 3 st