Део домаћег задатка одељења IV3.

D
DD1 S S1 S4 T T1
T3 T4V V1 X2 M J