На предлог педагошко-психолошке службе, данас смо имали дан замене, ученици су били наставници. Јована се јавила да ме данас замени и предавала је ЛИНЕАРНИ ТРЕНД. Добро се припремила и за два часа поступно и разумљиво предавала, урадила пример, нацртала табелу и график и све израчунала. Дала је и домаћи задатак. Колегиница, нема приче.

DSC_0345 DSC_0346 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349
DSC_0352DSC_0351 DSC_0350 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355