Одлична презентација, објављена је и на порталу за наставнике ДАТА ДИДАКТА, издавачке куће ДАТАСТАТУС

BERZE