Category: закони, правила, уредбе…


Blog jednog nastavnika građevinca

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI („Sl. glasnik RS“, br. 33/99 i 108/2003)

  • Ocena uspeha učenika je jednostavna i izvodi se iz podataka dobijenih: usmenim i pismenim proveravanjem, posmatranjem učenikovog izvršavanja praktičnih zadataka, psihomotornih veština i na osnovu urađenog učeničkog praktičnog rada. (Član 15)
  • Nastavnik ocenjuje učenika usmeno u toku obrazovno-vaspitnog rada najmanje jednom u toku tromesečja, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta. (Član 17).  Ovaj član Pravilnika ne važi jer je u suprotnosti sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Član 107) koji kaže da se učenik ocenjuje najmanje tri puta u toku polugodišta za srednje obrazovanje.
  • Periodične ocene koje učenik dobije tokom školske godine primenom različitih tehnika prikupljanja podataka za ocenjivanje su RAVNOPRAVNE. (Član 17)
  • U okolnostima kad dva ili više nastavnika predlažu jedinstvenu ocenu:

          – ne može se predložiti pozitivna ocena ukoliko je ocena jednog dela programa predmeta…

View original post 128 more words

Blog jednog nastavnika građevinca

Ocenu dovoljan (2) dobija učenik:

dovoljan (2)

1) koji je usvojio osnovna znanja, umenja i veštine prema programu predmeta;

2) čija su znanja, umenja i veštine na nivou reprodukcije uz nastavnikovu pomoć,

–  koji ispoljava teškoće u analizi činjenica, podataka, u njihovom uopštavanju i zaključivanju;

– koji ima sklonosti ka pasivnom zapamćivanju i mehaničkom reprodukovanju;

– koji ima teškoće u pismenom i usmenom izražavanju;

– koji ispoljava nesnalaženje u novim situacijama;

3) koji je ovladao predviđenim psihomotornim veštinama i umenjima u rukovanju sredstvima i tehnikama rada uz pomoć nastavnika.

Ocenu dobar (3) dobija učenik:
dobar (3)
1) koji je u celini usvojio osnovna znanja, umenja i veštine i polovinu proširenih znanja, umenja i veštine, a prema programu predmeta;

2) čija su znanja, umenja i veštine na nivou samostalne reprodukcije i razumevanja uz pomoć nastavnika odnosno na nivou mogućnosti učenika da: shvati značenje naučenih sadržaja, objašnjenja i da ih povezuje;

– koji uočava bitno, a…

View original post 327 more words

incoterms 2010.

Закон о рачуноводству и ревизији

Закон о банкама

Закон о девизном пословању

Закон о НБС

Закон о тржишту капитала

nova_INCOTERMS_pravila_2011

 

zakon_o_platnom_prometu-1