Category: тест


SKRIPTA_1

 PREDMET: Finansijsko poslovanje

MODUL: Hartije od vrednosti na finansijskom tržištu

ODELJENJE: III2,3

NASTAVNIK: Anđelić Zorica

ŠKOLA: Ekonomsko-trgovinska škola u Paraćinu

ŠKOLSKA 2011/12

 

   

 

 

 

 

                                                       

TEST

1. Hartije od vrednosti su ……………………………. isprave, u kojima je inkorporirano

…………………………….. iz dužničko-poverilačkog odnosa, koje se ne može preneti

na drugo lice, ukoliko se na njega ne prenese ……………………………………………

nad hartijom od vrednosti.

Upiši nedostajuće termine u definiciju hartija od vrednosti (Zakon o HOV).

(Tri tačna odgovora – 2 poena, dva tačna odgovora – 1 poen, jedan tačan odgovor – 0 poena, netačan odgovor – nema poena)

2. Navedi uslove potrebne da se pisana isprava može smatrati hartijom od vrednosti:

a) …………………………………………………………………………………………. i

b) …………………………………………………………………………………………..

(Oba tačna odgovora – 2 poena, jedan tačan odgovor – 1 poen, jedan netačan odgovor – nema poena)

3. Kratkoročne hartije od vrednosti na finansijskom tržištu su:

a) akcije  e) konosmani

b) fjučersi

c) obveznice g) skladišnice

d) opcijeh) zapisi

f) certifikati o depozitu

Zaokruži 4 tačna odgovora.

(Četiri tačna odgovora – 2 poena, tri tačna odgovora – 2 poena, dva i manje tačnih odgovora – 0 poena, netačan odgovor – nema poena) Наставите са читањем