Category: студијска путовања


oml pr

 

DELFINМОЈЕ ПОБЕДНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ  ДЕЛФИН У СУТОМОРУ

Студијско путовање у организацији удружења наставника „Доситеј“ и GTZ-а. Немачке школе, министарство, кураторијум, синдикати…

stud putstud put 2

http://www.dositej.org.rs/saradnja/izvestaj-o-studijskom-putovanju-clanova-udruzenja-dositej.html