направи новацРачунар користим одавно, и то за комуникацију са пријатељима путем e-mail-a, за    претраживање за потребе наставе, или моја лична интересовања, а од пре три године        имам профил на Facebook-у. Користим ADSL јер је то једини начин да ми интернет буде    доступан у сваком тренутку.

       Предајем у огледним одељењима за које је неопходно припремати наставне материјале, па ми је интернет неопходан. На интернету проналазим уџбенике у електронској форми, презентације, скрипте, научне радове, као и слике, видео записе које могу користити у настави. Наравно да највећи део материјала морам да креирам сама. Нарочито сам постала вешта у изради тестова, квизова, укрштеница које често користим, а тим вештинама учим и ђаке.

           Постоје моји омиљени сајтови које често посећујем и који дозвољавају бесплатно коришћење њихових материјала: Закона, образаца, па чак и набавку литературе којом они располажу (НБС, Београдска берза, Каматица, Актива…). Међутим, свој сајт нисам никада отварала, а за комуникацију са бившим ђацима којима је потребна помоћ при изради радова, припреме испита… користим најчешће Facebook.

               Сада сам одлучила да користим и блог, као једноставну форма за комуникацију са ученицима, јер ћу моћи да им пружим прилику да једноставно и брзо дођу до информација о новцу, тј. свему што је везано за новац, а што је предмет изучавања Финансија. Наставне материјале ћу систематизовати по разредима, односно по модулима, а увек ће бити доступни претходно рађени задаци, тестови… Намера ми је да ученике укључим у израду наставних материјала и других средстава (шеме, плакати, алгоритми…), часова,  као и друге активности које их додатно ангажују: нпр. тренутно у сарадњи са професором историје спремамо изложбу старог српског новца и инфлаторног новца.

                Сигурна сам да ћу успети!