Category: припреме


PripremaZoricaAnđelić

Pedagoske_napomene

Припрема за час

Исход: Ученик треба да зна наведе и разликује елементе опорезивања (разликује облике прихода-порез)

Наставна тема:  Елементи опорезивања

Тип часа: Обрада

Фазе часа

Активности наставника

Активности ученика

Методе и технике Наставна средства Временска артикулација Процена успешности Напомена
Уводни део1. корак

2.корак

 

Објашњава шта је тема часа и која метода обраде ће се користити у првом  делу часа

Објашњава појмове везане за порески поступак и елементе опорезивања

 

Слушају наставника

Слушају наставника

 

монолог

монолог

 

плакати

текст водич,

плакати

 

3 минута

10-12  минута

 

објашњен метод рада

објашњени појмови – елементи опорезивања

 Централни део

1.корак

2.корак

3.корак

Објашњава који ће се метод рада користити у другом делу часа и даје инструкције о изради задатка оцене тврдње

Предаје папир са задатком оцене тврдње

Прати рад парова ученика и помаже им у изради задатка

Позива пар која је први завршио задатак или који жели да презентује решење

Прати презентацију ученика, коментарише и укључује остале ученике у дискусију

Слушају инструкције наставника

Формирају парове (уколико нису сви у паровима у клупама)

Преузимају задатак

Решавају задатак

Презентују питања и одговоре на питања

Учествују у дискусији

дијалог,

рад у пару

рад у пару

дијалог

 

папир са задатком оцене тврдње

текст водич, плакати

папир са задатком оцене тврдње,

текст водич, плакати

папир са задатком оцене тврдње,

текст водич, плакати

 

3 минута

10-12 минута

10-12 минута

ученички парови су преузели

задатак

парови ученика решавају задатак

успешна презентација парова, решен задатак

 

Завршни део

 

Даје инструкције за израду домаћег задатка – ситуацијски задатак Слушају инструкције наставника

у вези домаћег задатка

монолог вербална 3-5 минута дате инструкције за израду домаћег задатка

PRIPREMA ZA ČAS

Profesor: Anđelić Zorica

Predmet: Finansijsko poslovanje

Odeljenje: III/2,3

Tema: Hartije od vrednosti

Nastavna jedinica: Hartije od vrednosti na finansijskom tržištu (2 časa)

Cilj časa: Sticanje znanja o ulozi hartija od vrednosti na finansijskom tržištu Наставите са читањем

Припрема за час: 15-16

Утврђивање: Појам, врсте и субјекти платног промета

Предмет: Финансијско пословање

Циљеви  часова:  Усвајање основних знања о платном промету и врстама платног промета, разликовање субјекте платног промета

Наставни садржај: Појам, врсте и субјекти платног  промета (према Закону о пл. пр.)

Тема:  Појам, врсте и субјекти платног промета

Тип часа: Утврђивање Наставите са читањем