Category: В


Званично (иза тог поступка стоји држава) утврђен однос националне валуте према злату, некој другој валути (нпр. долар), корпи валута или специјалним правима вучења.

Увоз је везан за извоз и обратно, а све због недостатка конвертибилних валута за плаћање.

Правила за покриће ризика, баве се структуром пасиве биланса стања, настојећи да утврде најповољнији однос сопствених и туђих извора, јер тај однос директно утиче на рентабилност и ликвидност предузећа, односно на сигурнос или задуженост предузећа.

Валута

Национални новац, законско средство плаћања у националним границама.