Category: В


Валутни паритет

Званично (иза тог поступка стоји држава) утврђен однос националне валуте према злату, некој другој валути (нпр. долар), корпи валута или специјалним правима вучења.

Advertisements

Увоз је везан за извоз и обратно, а све због недостатка конвертибилних валута за плаћање.

Правила за покриће ризика, баве се структуром пасиве биланса стања, настојећи да утврде најповољнији однос сопствених и туђих извора, јер тај однос директно утиче на рентабилност и ликвидност предузећа, односно на сигурнос или задуженост предузећа.

Валута

Национални новац, законско средство плаћања у националним границама.