Category: Ж


Жиро-рачун

Врста пословног рачуна, који нема негативни салдо, односно за власника је расположив само износ средстава на рачуну.

Жиро-промет

Први облик платног промета, настао са појавом првих пословних банака у Италији крајем 14.-ог и почетком 15.-ог века. Представља једноставно прекњижавање: одобравање рачуна дужника и задуживање рачуна повериоца.