Category: З


Захтев да се дугорочно ангажована средства предузећа финансирају из дугорочних извора, а да се краткорочно ангажована средства предузећа финансирају из краткорочних извора.

Захтев да банке дугорочно мобилисана средства пласирају дугорочно, а да краткорочно мобилисана средства пласирају краткорочно.