Category: И


Пренос средстава са једног рачуна на други, када дужник и поверилац имају рачуне код исте банке.

Штампани обрасци (Законом дефинисане форме) који попуњени добијају карактер налога, којима се у банци покреће одређена трансакција плаћања.

Извештај којим се свакодневно власници текућих рачуна обавештавају о променама и стању средстава на рачуну. Доставља се клијентима електронски, SMS-ом, поштом, факсом, у фаху бамке, на шалтеру банке…по избору клијента.

Финансијски извештај који показује способност предузећа да креира готовину, дакле да одржава ликвидност предузећи, разлажући анализу на порекло готовине из пословне активности, активности инвестирања и активности финансирања.

Сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини отвореног инвестиционог фонда.

Институције колективног улагаља, у оквиру којих се прикупљају новчана средства. Она се улажу у различите врсте имовине (акције, обвезнице, записи и друге законом дозвољене хартије од вредности),ради остваривања добити и смањења ризика улагања.

 

Инфлација

Пораст општег нивоа цена, изазван прекомерном количином новца у оптицају.

Улагање у замену постојећих или увођење нових основних средстава.

Преношење меничног права на треће лице, односно на повериоца.