Category: Л


Омогућавају набавку нових и половних основних средстава. У овом случају купац није власник основног средства, јер је лизинг закуп основног средства.

Ликвидност

Способност предузећа да извршава обавезе у тренутку њиховог доспећа.