Category: П


Платни биланс

Упоредни преглед прилива и одлива новчаних средстава у једној земљи у периоду од годину дана.

Инострана фирма која је овластила заступника да заступа њенњ послове у земљи.

Послови мобилизације (прикупљања) и концентрације слободних новчаних средстава.

Микро-дисциплина у оквиру науке о финансијама, која се бави новчаним токовима и новчаним односима на нивоу предузећа.

Накнада коју наплаћује посредник.

Сва готовинска и безготовинска плаћања преко рачуна учесника у платном промету, а посредством носилаца платног промета.