Сва готовинска и безготовинска плаћања преко рачуна учесника у платном промету, у националним границама и националним новцем (валута).