Хартија од вредности која се користи као средство плаћања у платном промету. Издаје је трасант који налаже трасату (банци) да пренесе средства са његовог рачуна на рачун ремитента (примаоца).