Научна и практична дисциплина која се бави прикупљањем јавних прихода и њиховом расподелом, ради задовољења јавних потреба.