Систем управљања залихама, преводи се као „тачно на време“, а значи да испорука материјала стиже тачно на време, тако да и нема залиха материјала.