НАУКА О ФИНАНСИЈАМА – ТЕСТ  

 

1.  Финансије дефинишемо као _________________________________________________

_____________________________________________________________________ 1 бод

2. Финансије су историјска категорија јер ________________________________________

_____________________________________________________________________ 1 бод Наставите са читањем