Category: спољна трговина и девизно пословање


TEST – FINANSIJSKO POSLOVANJE

1. Navedi najmanje tri razloga zbog kojih proizvodna preduzeća osnivaju svoje delove ili preduzeća za izvoz i uvoz:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 bod

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 2 boda

2. Principal je __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 1 bod Наставите са читањем

SPOLJNA TRGOVINA I DEVIZNO POSLOVANJE –TEST – I GRUPA

1. Objasni razliku izmedju fiksnog i fleksibilnog deviznog kursa.                                                                            1 bod
2. Opiši kompenzacijske poslove.                                                                                                                                    1 bod

3.  Principal je _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________       1 bod Наставите са читањем

TEСT – III2,3

 

1. Наведи и опиши карактеристике спољне трговине:

а) ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

б)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

в)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод Наставите са читањем