Category: хартије од вредности


TEST-HARTIJE OD VREDNOSTI

 

1. Hartije od vrednosti su ……………………………. isprave, u kojima je inkorporirano

…………………………….. iz dužničko-poverilačkog odnosa, koje se ne može preneti

na drugo lice, ukoliko se na njega ne prenese ……………………………………………

nad hartijom od vrednosti.                                                                                   1 bod

2. Navedi uslove potrebne da se pisana isprava može smatrati hartijom od vrednosti:

a) ………………………………………………….. i

b) ………………………………………………………                                                 1 bod

3. Kratkoročne hartije od vrednosti na finansijskom tržištu su:

a) akcije                                e) konosmani

b) fjučersi                              f) certifikati o depozitu

c) obveznice                         g) skladišnice

d) opcije                                h) zapisi

Zaokruži 4 tačna odgovora.                                                                                 2 boda Наставите са читањем

TEST

1. Hartije od vrednosti su ……………………………. isprave, u kojima je inkorporirano

…………………………….. iz dužničko-poverilačkog odnosa, koje se ne može preneti

na drugo lice, ukoliko se na njega ne prenese ……………………………………………

nad hartijom od vrednosti.

Upiši nedostajuće termine u definiciju hartija od vrednosti (Zakon o HOV).

(Tri tačna odgovora – 2 poena, dva tačna odgovora – 1 poen, jedan tačan odgovor – 0 poena, netačan odgovor – nema poena)

2. Navedi uslove potrebne da se pisana isprava može smatrati hartijom od vrednosti:

a) …………………………………………………………………………………………. i

b) …………………………………………………………………………………………..

(Oba tačna odgovora – 2 poena, jedan tačan odgovor – 1 poen, jedan netačan odgovor – nema poena) Наставите са читањем